העוצמה שבלקיחת אחריות

תרגום מאמר בשם “”Discover The Power In Responsibility,

מתוך אתר בית הספר לשיטת האימון האישי קו-אקטיב של CTI, coactive.com

תפיסת האחריות הינה תפיסה שמכילה בתוכה איכויות אתיות ומאשרות עם זאת, יש בה גם עוקץ, עוקץ חד, שעלול לעורר בנו התנגדות.

חישבו למשל על מונחים כגון “שלום עולמי” או “שינויי האקלים”. אתגרים גלובאליים מעוררים תגובה אנושית פרדוקסאלית: מצד אחד, קיים חשש אוניברסאלי; אולם, מצד שני, אנו גם חשים הכחשה אישית.

ככלות הכל, האם אדם אחד אכן מסוגל לקחת אחריות אישית על הסיבה או על הפיתרון לאתגרים הללו?

כאשר אנו מוותרים על לקיחת אחריות אישית, לעתים קרובות הדבר מתרחש מאחר שרגשות ההשראה או האמביציה הראשוניים שלנו הפכו לתחושה של נטל או עוינות.

להתנגד לתגובתיות

קשה לנו לחשוב או לדבר על לקיחת אחריות, בחיים המורכבים המודרניים שלנו, התפיסה של “לקיחת אחריות” מתערבבת אצלנו עם להיות “תגובתי” (ריאקטיבי), התגובה הרפלקסיבית שלנו נוטה לעתים קרובות לבחור בברירת המחדל של התגוננות.

אנו ממהרים להאשים את העולם כמקום עתיר בעיות, וזאת במקום לקחת זמן כדי לדמיין לעצמנו את עצם האפשרות לקיומן של אינסוף ההזדמנויות שזמינות לכל אחד שיש לו תשוקה אוטנטית להוביל שינוי בכיוון חיובי.

כאשר אנו משחררים את התגובתיות שלנו, אנו מזהים באופן מודע את התפקיד שיש לנו בנטילת אחריות.

מה דעתכם, אם במקום להיות “אחראיים” (responsible), ולשאת בכל כובד המשקל של הלך החשיבה שכרוך במונח הזה, נהפוך להיות “מסוגלים להגיב” (response-able)?

הקושי שמתעורר בנו באופן אסוציאטיבי נוכח הרעיון של לקיחת אחריות, פוחת כאשר התחושות התגובתיות, הריאקטיביות, שלנו, הופכות לתחושות פרואקטיביות. או אז אנו יכולים להתחיל ליצור מרחב, אשר מאפשר להפוך את הרעיון התיאורטי לפעולה מעשית.

כולנו רוצים שהמנהיגים שלנו יהיו אחראים לעולמנו. אולם, בזמן שכולנו יודעים עד כמה קל להיות תגובתי, אזי לקחת אחריות ולהיות פרואקטיבי, הינו לשאת ברמה אחרת של אחריות. בעצם הבחירה להוביל, אנו מעוררים בנו את חוש המסוגלות להגיב באופן מודע, וכשאנו עושים זאת, אנו מעצימים את היצירתיות שלנו.

נטילת אחריות היא בחירה שלך

רמה זו של לקיחת אחריות מצריכה התכווננות. היא מובילה מלהיות תיאורטי ל-להיות מעשי, והיא גם כלי הרבה יותר נגיש להבנת המושג “אחראי לעולם שלי”.

“המסוגלות להגיב” נוצרת כאשר אתם מזהים את המתנה שטמונה בלהיות מסוגלים להגיב. מסוגלות זו הינה עצם הבחירה שלכם ליצור אינטרקציה באופן מודע עם כל מה שקורה סביבכם: בעולם הפרטי שלכם, בעולם המשפחה שלכם, בשכונה שלכם, בעולם שהוא גדול או קטן ככל שאתם רוצים לעשותו.

אתם תמיד יכולים לבחור האם להגיב באופן שלילי או חיובי. וכאשר אתם בוחרים להסיר את הנטל ממושג האחריות – לדוגמא, כאשר אתם בוחרים לנקוט בצעדים מוחשיים לקראת עריכת תוכנית פעולה מאשר להמציא תירוצים ללמה מעשיכם עלולים להיכשל – אתם הופכים להיות חדשניים בחייכם שלכם.

שמחת התגובה

באמצעות ההדמייה של איך זה לשאת בתחושת האחריות באופן קליל ושמח, רעיון האחריות הופך למילה ניטראלית. האופן לפיו אתם בוחרים להגיב לאתגרים הבלתי נמנעים שכרוכים בחייו של האדם בעולם, הוא מה שמעניק את הכח לאחריות שלכם.

כך אנו אורגים את כוחות המנהיגות שלנו אל תוך חיינו היומיומיים. בכל רגע נתון, אתם יכולים לשאול את עצמכם איך אתם רוצים להגיב. על ידי הבאת המודעות אל תחושת האחריות שלכם, אתם יכולים לגלות את הנקודה המתוקה של המנהיגות שלכם.

מהו דבר אחד שביכולתכם לעשות על מנת להביא יותר אחריות למנהיגות שלכם?

CTI ישראל

CTI ישראל

CTI ישראל הינו השלוחה המקומית של CTI העולמית – בית הספר הגדול והמוכר בעולם להכשרת מאמנים, המציע תכניות הכשרה ב-26 מדינות הנשענות על סטנדרט עולמי אחיד של עקביות ומצוינות.