CTI ישראל – יסודות האימון הקו-אקטיבי לארגונים

קורס יסודות האימון למנהלים

הטמעת תרבות אימון פנים ארגונית מתחילה בהקניית כלים אימוניים לדמויות מפתח בארגון

האתגר: מה הגורם המרכזי להצלחה ארגונית? מיצוי הפוטנציאל האנושי. נקודה.

כיום, אנשי המפתח בארגונים יודעים כי הדרך הטובה ביותר לשיפור ביצועים, תוצאות ורווחיות מתחילה ונגמרת במקסום יכולתם של המנהלים והעובדים. אנו גם יודעים שמנהלים טובים יותר הם אלו שהופכים את עובדיהם למרוצים ולמחויבים יותר.

הדרך: עוזרים לארגון לממש את ההון האנושי שלו

התשובה פשוטה: מעניקים למנהלים גישה וכלים מעולם האימון. יותר ויותר ארגונים מזהים את כוחו של האימון כיוצר שינויים מהותיים בתרבות העבודה, ונעזרים בכלי האימון לפיתוח מנהיגות בקרב עובדים בכל הרמות הארגוניות.

הפתרון:  אימון קו-אקטיבי בארגונים

על קורס יסודות האימון למנהלים

האימון הקו אקטיבי הוכח כשיטה המפתחת משמעותית אנשים בארגונים.

קורס היסודות לאימון קו-אקטיבי מעניק הכשרה חווייתית ועוצמתית, התנסות אישית, והיכרות עם הגישה והמודל, העקרונות, הטכניקות והמיומנויות של האימון הקו-אקטיבי. האימון הקו אקטיבי, הוכח כשיטה המפתחת משמעותית אנשים בארגונים, על ידי הקניית מיומנויות וגישה המשפרות את יכולות ההובלה, התקשורת, ההקשבה, ההנעה והיישום. במהלך ההכשרה קיימות אינספור הזדמנויות לתרגול האופנים בהם ניתן לשלב אימון בניהול ופיתוח עובדים, ובחיים המקצועיים והאישיים.

הכישורים והמיומנויות הנרכשים מסייעים:

  • לשפר את יכולת ההובלה, התקשורת, ההקשבה וההתבוננות, יכולת הנעה ויישום.
  • לעצב יחסים בין עובדים ומנהלים.
  • ליצור שותפות כנה ומעצימה עם עובדי הארגון, לטובת הארגון.
  • בנתינת משוב אישי לגבי חוזקות ונקודות לפיתוח.
  • להפוך סיטואציות כגון שיחות עם עובדים, משובים ופגישות צוות להדמנויות לצמיחה ופיתוח מנהיגות.

באופן לא ממש מפתיע, העובדים מגיבים לתמורות בסגנון הניהול והתמיכה ומעידים על שביעות רצון גבוהה יותר, תחושת שייכות גבוהה יותר לארגון ויכולת הגשמה מספקת במסגרת מקום העבודה. מנהלים מתחומים שונים, החל מטכנולוגיות וכלה במשאבי אנוש, מתאימים מאוד לקורס הכשרה זה.

קורס היסודות לאימון קו-אקטיבי הנמשך יומיים וחצי, מעניק הכשרה חווייתית ועוצמתית, התנסות אישית, והיכרות עם הגישה והמודל, העקרונות, הטכניקות והמיומנויות של האימון הקו-אקטיבי. הקורס מציע הזדמנויות רבות לתרגל אימון, ולקבל משוב תוך כדי לימוד המיומנויות החדשות. הקורס ממחיש את האופן בו ניתן לשלב אימון בניהול ופיתוח עובדים, ובחיים המקצועיים והאישיים.

CTI ישראל

CTI ישראל

CTI ישראל הינו השלוחה המקומית של CTI העולמית – בית הספר הגדול והמוכר בעולם להכשרת מאמנים, המציע תכניות הכשרה ב-26 מדינות הנשענות על סטנדרט עולמי אחיד של עקביות ומצוינות.